Rekondičné pobyty

1, Rekondičný pobyt – dospelí – 1. turnus

Termín: 21.4. – 27.4.2024, Vedúci Mgr. Lucia Demková

Miesto: Demänovská dolina – Hotel FIM

Poplatok 245,- eur pre ŤZP, ŤZP-S a ich sprievodcov a 270,- eur pre ostatných členov ZDS

Členovia ZO ZDS sa môžu nahlasovať len prostredníctvom svojej ZO ZDS od 15. 2. do

15. 3. 2024 na a.palenikova@gmail.com

Počet účastníkov v turnuse: max. 59 + 1 vedúci

2, Detský rekondičný a integračný pobyt – 2. turnus

Termín: 29.6. – 5.7.2024, Vedúci Ing. Jozef Borovka

Miesto: Žiarska dolina - Hotel Spojár

Nahlasovať sa môžete od 15. 4. do 31. 5. 2024 na diabetickytabor@gmail.com

Poplatok: 140,- eur

Zabezpečuje organizácia Michalovce

Program: Aquapark Tatralandia, Bešeňová, súťaže, disko, a pod.

3, Rekreácia diabetik a rodina – 3. turnus

Termín: 5.7. – 11.7.2024, Vedúci Eva Pacalajová

Miesto: Žiarska dolina – Hotel Spojár,

Nahlasovať sa môžete od 15. 4. do 31. 5. 2024 na a.palenikova@gmail.com

Poplatok: 170,- eur

Poznámka: Rekreácia sa uskutoční LEN za účasti minimálne 15 účastníkov.

4, Rekondičný pobyt – dospelí – 4. turnus

Termín: 22.9. – 28.9.2024, Vedúci Anna Páleníková

Miesto: Demänovská dolina – Hotel FIM,

Poplatok 245,- eur pre ŤZP, ŤZP-S a ich sprievodcov a 270,- eur pre ostatných členov ZDS

Členovia ZO ZDS sa môžu nahlasovať len prostredníctvom svojej ZO ZDS od 15. 4. do

15. 5. 2024 na a.palenikova@gmail.com

Počet účastníkov v turnuse: max. 59 + jeden vedúci

5, Rekondičný pobyt – dospelí – 5. turnus

Termín: 28.9. – 4.10.2024, Vedúci Ing. Darina Ruščinová

Miesto: Demänovská dolina – Hotel FIM

Poplatok 245,- eur pre ŤZP, ŤZP-S a ich sprievodcov a 270,- eur pre ostatných členov ZDS

Členovia ZO ZDS sa môžu nahlasovať len prostredníctvom svojej ZO ZDS od 15. 4. do

15. 5. 2024 na a.palenikova@gmail.com

Počet účastníkov v turnuse: max. 59 + jeden vedúci

6, Rekondičný pobyt – dospelí – 6. turnus

Termín: 6.10. – 12.10.2024, Vedúci Ivan Ďuriš

Miesto: Demänovská dolina – Hotel FIM

Poplatok 245,- eur pre ŤZP, ŤZP-S a ich sprievodcov a 270,- eur pre ostatných členov ZDS

Členovia ZO ZDS sa môžu nahlasovať len prostredníctvom svojej ZO ZDS od 15. 4. do

15. 5. 2024 a korešpondenční členovia priamo na a.palenikova@gmail.com

Počet účastníkov v turnuse: max. 59 + 1 vedúci

7Rekondičný pobyt – dospelí – 7. turnus

Termín: 12.10. – 18.10.2024 , Vedúci Ing. Jozef Borovka

Miesto: Demänovská dolina – Hotel FIM

Poplatok 245,- eur pre ŤZP, ŤZP-S a ich sprievodcov a 270,- eur pre ostatných členov ZDS

Členovia ZO ZDS sa môžu nahlasovať len prostredníctvom svojej ZO ZDS od 15. 4. do

15. 5. 2024 a korešpondenční členovia priamo na a.palenikova@gmail.com

Počet účastníkov v turnuse: max. 59 + 1 vedúci

Na rekondično – integračné a rehabilitačné pobyty a na rekreáciu diabetik a rodina v turnusoch 1 a 3 - 7 sa členovia ZDS môžu nahlasovať len prostredníctvom svojej ZO ZDS od 15.4.2024 do 15.5.2024. Pred termínom nahlasovania prihláška nebude akceptovaná a bude celá vrátená. Korešpondenční členovia sa priamo nahlasujú na 1. a 3. až 7. turnus na a.palenikova@gmail.com

Detský tábor zabezpečujú Michalovce a prihlasovanie je na diabetickytabor@gmail.com. do 31.5.2024.

Sú zabezpečené liečebné procedúry (15 za pobyt), strava pre diabetikov (6x denne), ubytovania a pod. Poplatok je 245,- eur pre ŤZP, ŤZP-S a ich sprievodcov, pre ostatných účastníkov ZDS je poplatok 270,- eur.

Každý účastník na rekondičnom pobyte musí mať podpísaný poukaz, kontakt na osobu s ktorou sa v prípade akýchkoľvek problémov s účastníkom môže obrátiť vedúci pobytu a musí ho mať potvrdený od lekára (všeobecný lekár, diabetológ). Ak potvrdenie od lekára nebude obsahovať poukaz, účastník RP nebude prijatý na RP a bude musieť odísť domov a poplatok sa nevráti. Týmto je chránený vedúci pobytu, keby sa niečo stalo s účastníkom. Vedúci pobytov sa musia riadiť Interným predpisom ZDS č. VII a dodržiavať všetky bezpečnostné opatrenia tak, aby nedošlo k ujme na zdravý každého účastníka, alebo ostatných účastníkov pobytu.

Prihlasovanie na RP zabezpečuje len ZO ZDS a v prípade odhlásenia účastníka, musí daná ZO ZDS hľadať adekvátnu náhradu vo vlastných radoch, alebo v iných organizáciách.Ak nenájde náhradu,poukaz prepadá a poplatok sa nevracia (odhlásenie 30 dní pred nástupom, alebo nenastúpenie na turnus) ZO ZDS ani účastníkovi. Výmenu môže robiť len predseda ZO ZDS cez koordinátora RP v ZDS (Anna Páleníková) a účastník nemá si sám hľadať náhradu, alebo komunikovať s hotelom, nakoľko by došlo k chaosu.
Čiže pre istotu ešte raz: Pri storne bez náhrady účastníka v termíne 30 dní do nástupu nebudú finančné prostriedky vrátené ZO ZDS, ani samotnému účastníkovi. O tejto situácii so stornom musia predsedovia ZO ZDS informovať každého člena ZO ZDS, ktorý sa na RP prihlasuje!