Členstvo


Účet Dia Tyrnavia: IBAN: SK23 7500 0000 0040 2166 6774

Ročné členské je 5 €.


Členské na rok:

diabetici................................. 5 €

rod. príslušníci diabetika.... 5 €

zdravotníci............................ 5 €

sympatizanti OZ.................. 5 €


PRIHLÁŠKA

Tu si môžete stiahnúť prihlášku do našho združenia...