ZVÄZ DIABETIKOV SLOVENSKA

Občianske združenie DIATYRNAVIA

je nezávislá, nestranícka inštitúcia, ktorá vykonáva svoju činnosť a obhajuje záujmy pre všetkých členov ZDS a diabetikov na Slovensku v zmysle Stanov ZDS, smerníc, interných predpisov a príslušných právnych predpisov SR. Pri naplňovaní svojho poslania sa ZO ZDS riadi princípmi humanizmu a demokracie, opiera sa o objektívnosť a presadzovanie etického kódexu pri rešpektovaní názorov svojich členov a priaznivcov, o ich iniciatívnu a aktívnu dobrovoľnú prácu, ako aj o profesionálnu prácu lekárov v Trnavskom kraji.


SPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2023

 1. Príjem členských príspevkov od jesene 2022 do konca roka 2023
 2. Zaplatenie členského príspevku pre ZDS
 3. Prednáškové popoludnie 22.2.2023
 4. Zabezpečenie predplatného Diabetik časopisu pre členov
 5. Prijatá dotácia Obec Bučany 450 € na Diatyrnavia časopisy
 6. Prednáškové popoludnie 23.3.2023
 7. Zabezpečenie rekondičných pobytov v hoteli Fim
 8. Príjem od spoločnosti New Nordic s.r.o za reklamu v časopise
 9. Príjem od spoločnosti Abbott Laboratories Slovakia za reklamu v časopise
 10. Členské pre spoločnosť Asociácia ochrany práv pacienta
 11. Zaplatenie Webnode stránky
 12. Zaplatenie brožúr Diatyrnavia Tlačiareň Rea Nitra
 13. Zaplatený balík za Webnode stránku Mini
 14. Zabezpečenie letných rekondičných pobytov
 15. Získanie podielu zaplatenej dane z 2 %
 16. Prednáškové popoludnie 28.6.2023
 17. Získaná dotácia zo spoločnosti Medtronic Slovakia
 18. Reklama Diatyrnavia Trnava v týždenníku Trnavsko
 19. Turistika na Smolenický zámok – august 2023
 20. Zaplatenie dopravy na turistiku
 21. Prednáškové popoludnie 23.8.2023
 22. Zakúpenie CRP testov k meraniu
 23. Meranie glykémií na Senior deň v Mestskej hale Družba v Trnave
 24. Zaplatenie prenájmu priestorov v Centre pomoci pre rodinu – meranie glykémií v období 08-12/2023
 25. Z Klub Luna získanie OCENENIA PRE DIATYRNAVIA TRNAVA "SENIOR FRIENDLY 2023"
 26. Meranie glykémií v Zichyho paláci
 27. Registrácia poberateľa na 2 % dane
 28. Organizácia plesu a predaj lístkov na Fašiangový ples
 29. Zabezpečenie dopravy na Festival diabetu
 30. Získanie dotácie z TTSK na dopravu do B.Bystrice – Festival diabetu
 31. Zakúpenie brožúr Tréning pamäti pre aktívnych členov
 32. Prednáškové popoludnie 14.12.2023