2% z dane

Venujte nám prosím 2% z podielu vašich daní

Prosím, nezabudnite na nás s podielom z dane z príjmov za predošlý rok. Venovať Váš podiel z daní nám môžete tak, že pri predkladaní vyhlásenia o ročnom zúčtovaní dane k 30. aprílu aktuálneho roku uvediete, že 2%z daní z príjmu PO a FO za účtovný rok poskytnete nášmu občianskemu združeniu Diatyrnavia.

Bez vašej pomoci nebudeme môcť pripraviť rekondično-integračné pobyty, organizovať edukáciu a osvetu v prevencii, vydávať náš časopis či udržať tieto stránky v prevádzke.

Ak chcete venovať 2% z daní pre našu organizáciu budete potrebovať nasledovné formuláre:

Identifikácia o.z. pre účely daňového priznania:

IČO: 6413320006
Obchodné meno (názov): Zväz diabetikov Slovenska - základná organizácia, DIATYRNAVIA Trnava

Adresa: Tulipánová 445/26, 919 28  Bučany
IBAN číslo účtu: SK23 7500 0000 0040 2166 6774
Kód banky: 7500 (Československá obchodná banka, a.s.)
Právna forma: Občianske združenie
Webové stránky: www.diatyrnavia.sk 

Veľmi pekne Vám ďakujeme.