Zväz diabetikov Slovenska - Základná organizácia DIATYRNAVIA Trnava

Občianske združenie ZO ZDS DIATYRNAVIA je nezávislá, nestranícka inštitúcia, ktorá vykonáva svoju činnosť a obhajuje záujmy všetkých diabetikov na Slovensku v zmysle Stanov ZDS, smerníc, interných predpisov a príslušných právnych predpisov SR. 

e-mailový kontakt: diatyrnavia@gmail.com  telefónny kontakt: 0917 169 442 - Ľubica Lužáková, predseda

Účet Dia Tyrnavia vo formáte IBAN:  SK23 7500 0000 0040 2166 6774

Ročné členské na rok 2021 ................ 5 €.

PRIHLÁŠKA

Tu si môžete stiahnúť prihlášku do našho združenia...

KONTAKT:

Garant: MUDr. Jozef Lacka, PhD. MBA , mail na ordináciu: diabetologiatrnava@gmail.com

Predseda: Ľubica Lužáková, diatyrnavia@gmail.com , telefónne číslo: 0917 169 442

Slovenská diabetologická asociácia

https://www.sdia.sk/

Zväz diabetikov Slovenska

https://zds.sk/

zds.zds1@gmail.com