ZVÄZ DIABETIKOV SLOVENSKA

Občianske združenie ZO ZDS DIA TYRNAVIA je nezávislá, nestranícka inštitúcia, ktorá vykonáva svoju činnosť a obhajuje záujmy pre všetkých členov ZDS a diabetikov na Slovensku v zmysle Stanov ZDS, smerníc, interných predpisov a príslušných právnych predpisov SR. Pri naplňovaní svojho poslania sa ZO ZDS riadi princípmi humanizmu a demokracie, opiera sa o iniciatívnu a aktívnu dobrovoľnú prácu svojich členov a priaznivcov, ako aj o profesionálnu prácu lekárov v Trnavskom kraji.

e-mailový kontakt: diatyrnavia@gmail.com

Účet Dia Tyrnavia: IBAN: SK23 7500 0000 0040 2166 6774

Ročné členské na rok 2020 je 5 €.

KONTAKT:

MUDr. Jozef Lacka, PhD. MBA 

Trhová 4, 91701 Trnava 

  • Tel.: 033 / 3812 655 štrvrtok po 13.00 hod
  • E-mail: diabetologiatrnava@gmail.com

Predseda: Ľubica Lužáková

e-mail: lubica.luzakova@gmail.com

telefónny kontakt: 033/74 35 617 Mobil: 0917 169442, 0940 973330 

Podpredseda: Mgr. Jana Kunková- Gancarčíková

e-mail: jana.ganci@gmail.com

Pokladník: Martina Čavojská-Janíčková

e-mail: martinkahc@gmail.com

Link na Slovenskú diabetologickú asociáciu : 

https://www.sdia.sk/ 


 

PRIHLÁŠKA

Tu si môžete stiahnúť prihlášku do našho združenia...

P