Zväz diabetikov Slovenska - Základná organizácia DIATYRNAVIA Trnava

Občianske združenie ZO ZDS DIATYRNAVIA je nezávislá, nestranícka inštitúcia, ktorá vykonáva svoju činnosť a obhajuje záujmy všetkých diabetikov na Slovensku v zmysle Stanov ZDS, smerníc, interných predpisov a príslušných právnych predpisov SR. 

Odbrorný garant: MUDr. Jozef Lacka PhD., MBA

E-mailový kontakt: diatyrnavia@gmail.com

Telefónny kontakt: 0917 169 442 - Ľubica Lužáková predseda Diatyrnavia Trnava

Adresa: Tulipánová 445/26, 91928 Bučany

Účet Diatyrnavia Trnava vo formáte IBAN:  SK23 7500 0000 0040 2166 6774

Ročné členské na rok 2023 je 5 €, rodinní príslušníci diabetika 5 €, zdravotní pracovníci 5 €, sympatizanti OZ 5 €.


PRIHLÁŠKA

Tu si môžete stiahnúť prihlášku do našho združenia...