ZO Diatyrnavia Trnava

Občianske združenie ZO ZDS DIATYRNAVIA je nezávislá, nestranícka inštitúcia, ktorá vykonáva svoju činnosť a obhajuje záujmy všetkých diabetikov na Slovensku v zmysle Stanov ZDS, smerníc, interných predpisov a príslušných právnych predpisov SR. 

e-mailový kontakt: diatyrnavia@gmail.com

Účet Dia Tyrnavia: IBAN: SK23 7500 0000 0040 2166 6774

Ročné členské na rok 2021 ................5 €.

KONTAKT:

MUDr. Jozef Lacka, PhD. MBA 

Trhová 4, 91701 Trnava 

Predseda: Ľubica Lužáková

e-mail: lubica.luzakova@gmail.com

telefónny kontakt: 033/74 35 617 Mobil: 0917 169442, 0940 973330 

Podpredseda: Mgr. Jana Kunková- Gancarčíková

e-mail: jana.ganci@gmail.com

Pokladník: Martina Čavojská-Janíčková

e-mail: martinkahc@gmail.com

Slovenská diabetologická asociácia  


Zväz diabetikov Slovenska 

https://zds.sk/

zds.zds1@gmail.com


 

PRIHLÁŠKA

Tu si môžete stiahnúť prihlášku do našho združenia...

P