KONTAKT

 

MUDr. Jozef Lacka, PhD, MBA

Trhová 4, Trnava

e-mail:diabetologiatrnava@gmail.com


PRIHLÁŠKA

Tu si môžete stiahnúť prihlášku do našho združenia...

Predseda ZO DIATYRNAVIA:  Ľubica Lužáková

e-mail: lubica.luzakova@gmail.com

Tel.: 033/74 35 617

Mobil: 0917 169442, 0940 973330

Účet Dia Tyrnavia

IBAN: SK23 7500 0000 0040 2166 6774