Zväz diabetikov Slovenska

Základná organizácia DiaTyrnavia Trnava

DiaTyrnavia

priestory Centra pomoci pre rodinu

Štefániková 136/46

Trnava  917 01

+421 917 169 422

diatyrnavia@gmail.com

@facebook.com/Diatyrnavia


Občianske združenie ZO ZDS Dia Tyrnavia je nezávislá, nestranícka inštitúcia, ktorá vykonáva svoju činnosť a obhajuje záujmy všetkých diabetikov na Slovensku v zmysle Stanov ZDS, smerníc, interných predpisov a príslušných právnych predpisov SR. 


Odbrorný garant: MUDr. Jozef Lacka PhD., MBA

Predseda DiaTyrnavia Trnava: Ľubica Lužáková


Adresa sídla organizácie:  91928 Bučany 445

Účet Dia Tyrnavia Trnava vo formáte IBAN:  SK23 7500 0000 0040 2166 6774 (ČSOB a.s)

Členské na rok 2023: 

diabetici................................. 5 €

rod. príslušníci diabetika.... 5 €

zdravotníci............................ 5 €

sympatizanti OZ.................. 5 €PRIHLÁŠKA

Tu si môžete stiahnúť prihlášku do našho združenia...