Zväz diabetikov Slovenska

Základná organizácia DiaTyrnavia Trnava

DiaTyrnavia

Tulipánová 445/26

919 28 Bučany

+421 917 169 422 (pon-pia medzi 15:00-20:00)

diatyrnavia@gmail.com

@facebook.com/Diatyrnavia


Občianske združenie ZO ZDS Dia Tyrnavia je nezávislá, nestranícka inštitúcia, ktorá vykonáva svoju činnosť a obhajuje záujmy všetkých diabetikov na Slovensku v zmysle Stanov ZDS, smerníc, interných predpisov a príslušných právnych predpisov SR. 


Odbrorný garant: MUDr. Jozef Lacka PhD., MBA

Predseda DiaTyrnavia Trnava: Ľubica Lužáková


Adresa sídla organizácie:  91928 Bučany 445

Účet Dia Tyrnavia Trnava vo formáte IBAN:  SK23 7500 0000 0040 2166 6774 (ČSOB a.s)