Diatyrnavia

ZVÄZ DIABETIKOV SLOVENSKA

Pre pretrvajúci záujem pokračujeme v projekte

"Lepší život s diabetes" aj počas mesiaca SEPTEMBER.
Po novom sme tu každý ŠTVRTOK a PIATOK od 14:00 do 17:00 hod.

Prídte si k nám dať zmerať glykémie.  


Ďakujeme za podporu projektu "Lepší život s diabetes", ktorý podporila spoločnosť Medtronic Slovakia s.r.o.

Náš projekt je zameraný na cielený skríning populácie, meranie hladín glykémie edukácie o ochorení diabetes a možnosť zapojenia sa do aktivít ZDS Diatyrnavia Trnava.

V kancelárii na Štefánikovej ulici č.46 v priestoroch Centra pre rodinu sa budú merať záujemcom glykémie 

v útorok, stredu, štvrtok od 13.00 h do 17,00 h. Verejnosť sa môže zoznámiť s aktivitami Zväzu diabetikov Slovenska.

Pohybová aktivita je zameraná na zlepšenie zdravotného stavu diabetikov, členov nášho OZ. 

Plánujeme zlepšiť parametre glykémií a glykovaného hemoglobínu v krvi turistickým pochodom na Smolenický zámok  dňa 4. 8. 2023. Doprava je zabezpečená autousom z Autobusovej stanice . z parkoviska oproti železničnej stanici- Odchod autobusu je o 13,00 h., predpokladaný príchod je o 17.00 h. 

Vstupné do Smolenického zámku je 5 € dospelý a 4 € dieťa, ZŤP, dôchodca.

Cestou zo zámku plánujeme navštíviť spoločnosť Včelovina link: https://www.vcelovina.sk/

Prihlasovanie na turistický pochod: telefónne čísla 0917 169 442, 0940 973 330, 033/74 35 617

                                                            mailové adresa: diatyrnavia@gmail.com 


Zväz diabetikov Slovenska, Základná organizácia DIATYRNAVIA TRNAVA

Vás pozýva dňa 28.6.2023 v Nyaryovskej kúrii v Bučanoch:

o 16:00 h. na členskú schôdzu Diatyrnavia a

o 16:30 h. na PREDNÁŠKOVÉ POPOLUDNIE s týmto program:

  • MUDr. Jozef Lacka, CSc. – Novinky v diabetológii
  • PhDr. Iveta Šefarová, PhD. – psychológ
  • p. Jana Smejkalová, spoločnosť Medtronic Slovakia s.r.o – Monitoring glykémie pomocou inzulínovej pumpy MiniMed 780 G 
  • p. Ľuboš Haško, spoločnosť New Nordic – Výživový doplnok Zuccarin pomáha regulovať hladinu cukru v krvi

a takouto prezentačnou ponukou:

  • p. Dominika Fajnorová, OZ Život a zdravie – Stánok s výživovými doplnkami
  • p. Mária Paráková, spoločnosť Dôvera – Stánok s prezentačnými materiálmi

Dia Tyrnavia na socialnej sieti Facebook

Stránka zväzu diabetikov Slovenska

ZVÄZ DIABETIKOV SLOVENSKA

Občianske združenie DIA TYRNAVIA

je nezávislá, nestranícka inštitúcia, ktorá vykonáva svoju činnosť a obhajuje záujmy pre všetkých členov ZDS a diabetikov na Slovensku v zmysle Stanov ZDS, smerníc, interných predpisov a príslušných právnych predpisov SR. Pri naplňovaní svojho poslania sa ZO ZDS riadi princípmi humanizmu a demokracie, opiera sa o iniciatívnu a aktívnu dobrovoľnú prácu svojich členov a priaznivcov, ako aj o profesionálnu prácu lekárov v Trnavskom kraji.

Účet Dia Tyrnavia: IBAN: SK23 7500 0000 0040 2166 6774

Ročné členské na rok 2023 je 5 €.