Diatyrnavia

ZVÄZ DIABETIKOV SLOVENSKA

Cukrovka - Diabetes mellitus,

je porucha látkovej premeny. Jej následkom je trvalo zvýšená hladina cukru v krvi nad normálnu hodnotu 5,6 mmol/l. Vonkajším faktorom príčiny vzniku je nadváha, obezita a nízka fyzická aktivita. V dôsledku akútnych a chronických komplikácii sa významnou mierou podieľa na chorobnosti, invalidite aj úmrtnosti.

Viete, že pri cukrovke hrozia pridružené zdravotné komplikácie – najmä srdca, ciev a obličiek? 

Oslovili sme preto odborníkov a natočili sériu videí, v ktorej sa dozviete viac o tom, ako týmto komplikáciám predchádzať a ako ich liečiť. V interaktívnom nástroji si sami vyberáte, ktoré video a téma Vás zaujíma. 


FOTOGALÉRIA z posledného Prednáškového popoludnia...


Pacienti získali nové zručnosti práce s médiami aj v oblasti supervízie


Dia Tyrnavia na socialnej sieti Facebook

Stránka zväzu diabetikov Slovenska