Rekondičné pobyty 2019

10.02.2019

Rekondičné pobyty v roku 2019

Prihlasovanie na rekondičné pobyty zabezpečuje Dia Tyrnavia, tel. č.: 033 743 5617 Lužáková 

Pre rok 2019 sme na základe výsledku verejného obstarávania s Hotelom Relax FIM, s.r.o. Demänovská dolina, objednali rekondično - integračné a rehabilitačné pobyty (ďalej RP) až pre 350 našich diabetikov s ŤZP. V roku 2019 sa RP uskutočnia v Hoteli Relax FIM v Demänovskej doline (rozpisy jednotlivých turnusov nasledujú). Pred hotelom sa nachádza autobusová zastávka, kde zastavujú okrem iného aj autobusy zo železničnej stanice Liptovský Mikuláš. Jedná sa o horský hotel a kapacita je obmedzená. Preto už nebude možné navýšiť počet účastníkov v jednotlivých turnusoch. Každého turnusu sa zúčastní max. 50 účastníkov + 1 vedúci, pričom tento počet nesmieme prekročiť. Navýšením počtu v jednotlivých turnusoch by došlo k zhoršeniu kvality a času na liečebných procedúrach. Pri nahlasovaní je potrebné vziať do úvahy aj alternatívu rozdelenia účastníkov z jednej ZO ZDS do viacerých turnusov. Predsedovia ZO ZDS, z ktorých budú vedúci pobytov, môžu nahlásiť svojich členov na ten daný turnus 15 dní pred oficiálnym termínom nahlasovania. Vedúci pobytov sú povinní zabezpečiť program pre účastníkov, ktorý musí obsahovať edukácie v oblasti sociálnych služieb, stravovania, diabetológie. Na každý pobyt budú rezervované 3 miesta pre korešpondenčných členov ZDS.Rekondičných pobytov sa môžu zúčastňovať len naši členovia ZDS. Korešpodenční členovia pobyty objednávajú a.palenikova@gmail.com Korešpodenční členovia platia členské 13 e./v tom je objednávka časopisu a členské na daný rok/

1, Rekondičný pobyt - dospelí - 1. turnus

Termín: 4.5. - 10.5.2019

Miesto: Demänovská dolina - Hotel FIM

Poplatok 135,- eur pre ŤZP a 155,- eur pre ostatných členov ZDS

Členovia ZO ZDS sa môžu nahlasovať len prostredníctvom svojej ZO ZDS od 15. 02. do

15. 03. 2019

Počet účastníkov v turnuse: max. 50

Vedúci: Ing. Jozef Borovka

2, Rekondičný pobyt - dospelí - 2. turnus

Termín: 19.5. - 25.5.2019

Miesto: Demänovská dolina - Hotel FIM

Poplatok 135,- eur pre ŤZP a 155,- eur pre ostatných členov ZDS

Členovia ZO ZDS sa môžu nahlasovať len prostredníctvom svojej ZO ZDS od 15. 02. do 15. 03. 2019.Počet účastníkov v turnuse: max. 5

Vedúci: Ing. Darina Ruščinová

3, Rekondičný pobyt - dospelí - 3. turnus

Termín: 25.5. - 31.5.2019

Miesto: Demänovská dolina - Hotel FIM

Poplatok 135,- eur pre ŤZP a 155,- eur pre ostatných členov ZDS

Členovia ZO ZDS sa môžu nahlasovať len prostredníctvom svojej ZO ZDS od 15. 02. do

15. 03. 2019

Počet účastníkov v turnuse: max. 50

Vedúci: Eva Pacalajová

4, Detský rekondičný a integračný pobyt - 4. turnus

Termín: 29.6. - 5.7.2019

Miesto: Žiarska dolina - Hotel Spojár

Nahlasovať sa môžete od 15. 04. do 30. 05. 2019 na diabetickytabor@gmail.com

Poplatok: 100,- eur

Zabezpečuje organizácia Michalovce

Program: Aquapark Tatralandia, Bešeňová, lanovka na Chopok, súťaže, karaoke, a pod.

Vedúci: Ing. Jozef Borovka

5, Rekreácia diabetik a rodina - 5. turnus

Termín: 5.7. - 11.7.2019

Miesto: Žiarska dolina - Hotel Spojár

Nahlasovať sa môžete od 15. 04. do 30. 05. 2019

Poplatok: 137,- eur

Poznámka: Rekreácia sa uskutoční LEN za účasti minimálne 15 účastníkov.

Vedúci: Miroslav Hvizdák

6, Rekondičný pobyt - dospelí - 6. turnus

Termín: 15.9. - 21.9.2019

Miesto: Demänovská dolina - Hotel FIM

Členovia ZO ZDS sa môžu nahlasovať len prostredníctvom svojej ZO ZDS od 15. 04. do

31. 05. 2019

Počet účastníkov v turnuse: max. 50

Poplatok 135,- eur pre ŤZP a 155,- eur pre ostatných členov ZDS

Vedúci: Ivan Ďuriš

7, Rekondičný pobyt - dospelí - 7. turnus

Termín: 21.9. - 27.9.2019

Miesto: Demänovská dolina - Hotel FIM

Členovia ZO ZDS sa môžu nahlasovať len prostredníctvom svojej ZO ZDS od 15. 04. do

31. 05. 2019

Počet účastníkov v turnuse: max. 50

Poplatok 135,- eur pre ŤZP a 155,- eur pre ostatných členov ZDS

Vedúci: Ing. Marian Ručkay

8, Rekondičný pobyt - dospelí - 8. turnus

Termín: 29.9. - 5.10.2019

Miesto: Demänovská dolina - Hotel FIM

Členovia ZO ZDS sa môžu nahlasovať len prostredníctvom svojej ZO ZDS od 15. 04. do

31. 05. 2019

Počet účastníkov v turnuse: max. 50

Poplatok 135,- eur pre ŤZP a 155,- eur pre ostatných členov ZDS

Vedúci: Anna Páleníková

9, Rekondičný pobyt - dospelí - 9. turnus

Termín: 5.10. - 11.10.2019

Miesto: Demänovská dolina - Hotel FIM

Členovia ZO ZDS sa môžu nahlasovať len prostredníctvom svojej ZO ZDS od 15. 04. do

31. 05. 2019

Počet účastníkov v turnuse: max. 50

Poplatok 135,- eur pre ŤZP a 155,- eur pre ostatných členov ZDS

Vedúci: Mgr. Anna Lalíková

Na rekondično - integračné a rehabilitačné pobyty v turnusoch 1 - 3 sa členovia ZDS môžu nahlasovať len prostredníctvom svojej ZO ZDS od 15.02.2019 do 31.03.2019 na turnusy č. 6 - 9, od 15.04.2019 do 31.05.2019. Pred termínom nahlasovania prihláška nebude akceptovaná a bude celá vrátená.

Prihlasovanie na rekondičné pobyty zabezpečuje Dia Tyrnavia, tel. č.: 033 743 5617 Lužáková